thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, thầu xây dựng tân phú, xây dựng sài gòn, xây dựng nhà phố sài gòn

thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, thầu xây dựng tân phú, xây dựng sài gòn, xây dựng nhà phố sài gòn

thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, thầu xây dựng tân phú, xây dựng sài gòn, xây dựng nhà phố sài gòn

CÁCH TÍNH DỰ TRÙ CHI PHÍ

* Tổng chi phí dự trù = đơn giá thi công x m2 sàn xây dựng

1. Phần đơn giá thi công xem phần đơn giá thi công

2. Phần tính m2 sàn xây dựng như sau:

Cách tính tổng diện tích m2 sàn xây dựng của một công trình:

∑ diện tích = A + B + C + D + E + F

 Trong đó:

            A: diện tích m2 phần móng

            B: diện tích m2 phần sân trước, sân sau (nếu có)

            C: diện tích m2 phần có mái che. (Tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3, . . . )

            D: diện tích m2 phần không có mái che. (Sân thượng, sân phơi). (nếu có)

            E: diện tích m2 phần mái (mái BTCT, mái ngói kèo thép, mái ngói BTCT, mái tôn).

            F: diện tích m2 phần tầng hầm (nếu có)

 Cách tính A:

            Diện tích m2 phần móng đơn (móng chân vịt)  thì phần móng được tính 10% diện tích tầng trệt.

            Diện tích m2 phần móng băng hoặc móng cọc thì phần móng được tính 20% diện tích tầng trệt.

            Diện tích m2 phần móng bè thì phần móng được tính 50% diện tích tầng trệt.

Cách tính B:

            Diện tích m2 phần sân trước và sân sau được tính bằng 50% diện tích thực tế. (hệ số 50% có thể được thay đổi tùy theo tính phức tạp của kiến trúc xây dựng trong thi công phần sân).

Cách tính C:

            Diện tích m2 phần có mái che được tính 100% diện tích thực tế. (Tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3, . . .)

Cách tính D:

            Diện tích m2 phần không có mái che được tính 50% diện tích thực tế. (Sân thượng, sân phơi).

Cách tính E:

            Diện tích m2 phần mái BTCT được tính 50% diện tích thực tế.

            Diện tích m2 phần mái ngói kèo thép được tính 70% diện tích thực tế, tính theo mặt nghiêng (bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp).   

            Diện tích m2 phần mái ngói BTCT được tính 100% diện tích thực tế, tính theo mặt nghiêng (bao gồm toàn bộ hệ Litô và ngói lợp).   

            Diện tích m2 phần mái tôn được tính 30% diện tích thực tế, tính theo mặt nghiêng (bao gồm toàn bộ xà gồ thép hộp và tôn lợp).   

Cách tính F:

            Diện tích m2 phần tầng hầm được tính 150% diện tích thực tế nếu tầng hầm có độ sâu từ 1m – 1,3m so với code vĩa hè.

            Diện tích m2 phần tầng hầm được tính 170% diện tích thực tế nếu tầng hầm có độ sâu từ 1,3m – 1,7m so với code vĩa hè.

            Diện tích m2 phần tầng hầm được tính 200% diện tích thực tế nếu tầng hầm có độ sâu từ 1,7m – 2m so với code vĩa hè.

            Diện tích m2 phần tầng hầm được tính 250% diện tích thực tế nếu tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2m so với code vĩa hè.

Cty cổ phần xây dựng NHÀ PHỐ XINH đã duyệt

Thông tin liên hệ 

Công ty cổ phần xây dựng 

        NHÀ PHỐ XINH 

Hotline: 0902 704 593 Mr. Hảo

Website: thauxaydungnhapho.com

 

 

Chia sẻ bài viết này
Facebook chat